قیمت عکس در آتلیه عکاسی کودک

تعرفه و نرخ پایه برای عکاسی پرتره و مدلینگ (كودك – نوزاد – بارداری – بزرگسال و خانوادگی)  در محل آتلیه عکاسی یا محل شما بشرح زیر می باشد:

قیمت ها کاملا به روز  هستند و در ماه تولد کودک شما ۴۰% درصد نیز تخفیف خواهید داشت

قیمتها به ریال است

عکاسی در آتلیه پاکوتا بدون ورودیه و بدون محدودیت تعداد عکس است

 

برای مشاهده بسته های تخفیفی آتلیه کلیک کنید …

قیمت عکاسی در استودیو عکاسی کودک

» ۲ ساعت عکاسی در استودیو  با نور پردازی استودیویی همره با دکور های متنوع
» یک عکس ۴۰*۳۰ روی شاسی بعنوان هدیه ( در صورت خرید بالای ۲۰۰ هزار تومان )
» ورودی  :  ندارد
» قیمت ها   :  به ریال

چاپ عکس روی شاسی چاپ عکس سایز
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳*۱۸
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۶*۲۱
۳۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰*۳۰
۵۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۳۰*۴۰
۹۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۴۰*۶۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰*۷۰
۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰*۹۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰*۱۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰*۱۵۰
۲۰۰,۰۰۰ هر فایل عکس (بدون رتوش) در ابعاد ۱۵۳۵*۲۱۲۶ پیکسل
در صورت تمایل مشتری به خرید فایل در ابعاد اصلی, کل فایلهای عکاسی شده فارغ از تعداد آنها، به قمیت ۲۰۰ هزار تومان بدون رتوش قابل فروش میباشد.

 

 

قیمت عکاسی در منزل  برای كودك نوزاد و بارداری

» ۲ ساعت عکاسی درمنزل با نور پردازی استودیویی
» یک عکس ۴۰*۳۰ روی شاسی بعنوان هدیه ( در صورت سفارش بالای ۲۰۰ هزار تومان )
» ورودی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
» قیمت ها   :  به ریال

چاپ عکس روی شاسی چاپ عکس سایز
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳*۱۸
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۶*۲۱
۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰*۳۰
۳۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰*۴۰
۴۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۰*۶۰
۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۵۰*۷۰
۹۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۶۰*۹۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۷۰*۱۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰*۱۵۰
۲۰۰,۰۰۰ هر فایل عکس (بدون رتوش) در ابعاد ۱۵۳۵*۲۱۲۶ پیکسل
در صورت تمایل مشتری به خرید فایل در ابعاد اصلی, کل فایلهای عکاسی شده فارغ از تعداد آنها، به قمیت ۲۰۰ هزار تومان بدون رتوش قابل فروش میباشد.

 

 

قیمت عکاسی جشن تولد كودك

» ۲ ساعت عکاسی درمنزل با نور پردازی استودیویی
» ورودی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال 
» هر ساعت اضافی عکاسی ۳۰۰,۰۰۰ ریال
» قیمت ها   :  به ریال

چاپ عکس روی شاسی چاپ عکس سایز
۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳*۱۸
۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۶*۲۱
۴۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۲۰*۳۰
۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰*۴۰
۷۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۴۰*۶۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰*۷۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۶۰*۹۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰*۱۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰*۱۵۰
۲۰۰,۰۰۰ هر فایل (بدون رتوش) در ابعاد ۱۵۳۵*۲۱۲۶ پیکسل
در صورت تمایل مشتری به خرید فایل در ابعاد اصلی, کل فایلهای عکاسی شده فارغ از تعداد آنها، به قمیت ۴۰۰ هزار تومان بدون رتوش قابل فروش میباشد.

 

 

قیمت عکاسی بزرگسالان

» ۲ ساعت عکاسی درمنزل با نور پردازی استودیویی
» ورودی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال 
» هر ساعت اضافی عکاسی ۴۰۰,۰۰۰ ریال
» قیمت ها   :  به ریال

چاپ عکس روی شاسی چاپ عکس سایز
۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳*۱۸
۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۶*۲۱
۴۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۲۰*۳۰
۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰*۴۰
۷۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۴۰*۶۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰*۷۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۶۰*۹۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰*۱۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰*۱۵۰

 

 

قیمت عکاسی از مجالس و همایش ها

» ۲ ساعت عکاسی در محل همایش
» ورودی ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال 
» هر ساعت اضافی عکاسی ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
» قیمت ها   :  به ریال

چاپ عکس روی شاسی چاپ عکس سایز
۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳*۱۸
۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۶*۲۱
۴۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۲۰*۳۰
۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰*۴۰
۷۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۴۰*۶۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰*۷۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۶۰*۹۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰*۱۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰*۱۵۰
قیمت قرارداد یکساله كودك

» ۳ نوبت عکاسی از کودک در منزل
» یک عدد آلبوم دیجیتال خاطرات سالانه ، ۱۲ برگی ۶۰*۳۰ در پایان قرارداد شامل ۴۰ عکس (۳۴ عدد از عکسهای انتخاب شده قبلی و ۶ عدد عکس جدید از کل دوره عکاسی)
» یک عدد عکس ۷۵*۵۰ روی شاسی 
» ۳ عدد عکس ۳۰*۲۰ روی شاسی (بعد از هر نوبت عکاسی یک عدد)
» ۳۰ عدد عکس ۱۸*۱۳ (بعد از هر نوبت عکاسی ۱۰ عدد)

هزینه قرارداد ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ریال

– قيمت ها پايه و در محدوده تهران معتبر مي باشد براي شهرستانها هزينه اياب و ذهاب حسب مسافت اضافه مي گردد.

– فايل اصلي و همينطور فايل اديت شده عكس به هيچ عنوان داده نخواهد شد مگر در مواردي كه در بالا ذكر گرديد.

– در صورت در خواست و نياز به اطلاعات بيشتر از بخش تماس با ما و يا شماره موبايل ۰۹۱۲۴۷۴۳۱۹۸ یا ۰۹۱۲۳۷۳۸۳۴۸  مي توانيد در ارتباط باشيد