مرسی که با دقت و صبر بسیار گریه های منو تحمل کردی و عکس های بی نظیری از هفت روزگی من برای روز هایی که بزرگ میشم از من گرفتی. واقعا ازت ممنونم