بی مقدمه میرم سر اصل حرف
خانم حسینی یه دونه است و با صبر و حوصله زیادی با مشتری ها و بچه ها برخورد میکنه و محیط اتلیه اینقدر تمیز و مرتب و با دکورهای زیاد هستش خلاصه پولی که دادیم حلالتون باشه