آتلیه عکاسی کودک

عکسی از کودک چاپ شده بر روی شاسی MDF